Handelsbetingelser for Foreningens til bevarelse af Dronningens Pakhus

1. Priser
1.1 Foreningen er momsregistreret. Alle vores priser er i danske kroner.
1.2 Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. 
 
2. Fortrolighed
Ved indmeldelse i Foreningens til bevarelse af Dronningens Pakhus skal personoplysninger som navn, adresse, mobil tlf., samt e-mail oplyses. Dette vil udelukkende blive brugt internt i Foreningens til bevarelse af Dronningens Pakhus, og kun anvendt til direkte henvendelse i forbindelse med informationer til medlemmerne.

Ved andre køb skal personoplysninger som navn, adresse, mobil tlf. og e-mail oplyses. Dette vil udelukkende blive brugt internt i Foreningens til bevarelse af Dronningens Pakhus.

 

3. Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller brug for råd, er du meget velkommen til at skrive til os på jens.green@youmail.dk

Foreningens til bevarelse af Dronningens Pakhus oplysningspligt ved indsamling at personoplysninger

Foreningens til bevarelse af Dronningens Pakhus er etableret på følgende adresse: Nordenkirke 5, 4900 Nakskov

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes via foreningens hjemmeside: http://dronningenspakhus.dk, hvor der er e-mailadresser på bestyrelsen - primær dataansvarlig er foreningens kasserer, som kan kontaktes på e-mail: jens.green@youmail.dk
Foreningens CVR.nr. er 42 99 21 78.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som forening, der aktivt samarbejder Lolland Kommune. Eksempelvis indhenter vi medlemsoplysninger for at kunne opkræve korrekt kontingent fra medlemmerne, samt for at kunne oplyse retvisende medlemstal til Lolland Kommune.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige oplysninger som fx:

• Navn og adresse på medlemmer
• E-mailadresser på medlemmer
• Situationsbilleder og videoer optaget i foreningen, til hjemmesiden og sociale medier

4. Modtagere eller kategori at modtagere
Det er foreningen alene, der anvender de personoplysninger, som vi har om medlemmerne.

5. Opbevaring af personoplysninger
Foreningen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som forening. Vi henviser her til Bogføringslovens kapitel 7, hvor der står:
7.1 – Den bogføringspligtige skal efter loven opbevare alt sit regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet af et regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesreglerne har du, som registreret, en række rettigheder i forhold til foreningens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre data. Du kan på foreningens MedlemsPortal se hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få korrigeret oplysninger om dig. Du har på foreningens MedlemsPortal selv mulighed for at rette/tilføje oplysninger om dig.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.